Uw jaarrekening laten opstellen

Laat uw jaarrekening opstellen door één van onze belastingadviseurs

De jaarrekening geeft jaarlijks een overzicht van de financiële situatie van uw bedrijf weer.
Het geeft in grote lijnen weer hoe uw bedrijfsvoering is geweest. Heeft u de beoogde resultaten gehaald of zijn de kosten dit jaar extra gestegen? En hoe krijgt u weer grip op uw financiële situatie?
Een jaarrekening hoort aan te sluiten op uw administratie. Hieronder vallen uw boekstukken zoals bonnen, inkoopfacturen, verkoopfacturen en bankafschriften.

Indien uw jaarrekening gereed is, dan vindt er na afloop altijd een gesprek met ons plaats om het behaalde resultaat te bespreken.
Hoe kan ik mijn onderneming nog meer optimaliseren, waar liggen mogelijke groeikansen?
Neem ik personeel in dienst of ga op de oude voet verder?
Wij kunnen u van dienst zijn met het bieden van de juiste ondersteuning die voor u van belang is.

Het doel van een jaarrekening

Het doel van een jaarrekening is om uw een duidelijk overzicht te geven in uw financiële situatie van uw onderneming. Daarnaast wordt iedere ondernemer verplicht gesteld om zijn/ haar financiële situatie te verantwoorden aan de Belastingdienst. Indien u een hypotheek wilt afsluiten of een lening aan wilt gaan, dan zal de desbetreffende instantie altijd vragen naar uw financiële situatie.

In onze jaarrekening treft u de volgende gegevens aan:

 • Samenstellingsverklaring
 • De fiscale positie
 • De balans
 • De Winst- en verliesrekening
 • Toelichting op de jaarrekening
 • Toelichting op de balans
 • Toelichting op de Winst- en verliesrekening
 • Specificatie Kapitaal

Voor een Besloten Vennootschap, een Naamloze Vennootschap of Vereniging zullen ook de onderstaande gegevens worden verstrekt, zoals:

 • Wettelijke vrijstelling
 • Bestemming over het resultaat van het vorig boekjaar
 • Voorstel tot bestemming van het resultaat over het boekjaar
 • Notulen
 • Aandeelhoudersvergadering (AvA)
 • Publiceren van een publicatiebalans en het deponeren van deze stukken bij de Kamer van Koophandel.

Een geconsolideerde jaarrekening geeft een jaarlijks overzicht van de financiële situatie van een groep. Met een groep wordt bedoeld een verzameling van bedrijven die onder directe of indirecte toezicht staat van eenzelfde moederonderneming.