Uw Vennootschapsbelasting, haal er bij A&B Partners uw belastingvoordeel mee

Wat is Vennootschapsbelasting?

De vennootschapsbelasting is een belasting over de winst. Het is een belasting die wordt geheven van bepaalde rechtspersonen, Besloten vennootschap (B.V.), Naamloze vennootschap (N.V.), Stichting of Vereniging.

Wat is een fiscale eenheid?

Bij een fiscale eenheid worden de resultaten van de dochtermaatschappij toegerekend aan de moedermaatschappij. De dochtermaatschappij houdt niet op te bestaan (ook niet fiscaal), maar is niet meer zelfstandig belastingplichtig.
Een voordeel van een fiscale eenheid is dat de verliezen van een maatschappij kunnen worden verrekend met de winsten van een andere maatschappij uit dezelfde groep.

Voor het vormen van een fiscale eenheid gelden voorwaarden

De belangrijkste voorwaarden zijn dat de moedermaatschappij ten minste 95% van de aandelen in de dochtermaatschappij moet bezitten, recht moet hebben op ten minste 95% van de winst en 95% van het vermogen van de dochtermaatschappij moet hebben. Daarbij moet de moedermaatschappij minimaal 95% stemrecht in de dochtermaatschappij hebben.

Voorts moeten de moeder- en de dochtermaatschappij:

  • dezelfde boekjaren hanteren
  • dezelfde winstbepalingen hanteren
  • feitelijk gevestigd zijn in Nederland

Een aangifte Vennootschapsbelasting wordt één keer per jaar ingediend bij de Belastingdienst. Via ons fiscale programma sturen wij de aangifte digitaal naar u toe. Nadat u akkoord bent gegaan met de aangifte, sturen wij deze digitaal in naar de Belastingdienst.

Fiscale eenheid

Indien u gebruik wilt maken van een fiscale eenheid neem dan contact met ons op.
Wij plannen graag een afspraak met u in voor een vrijblijvend advies.